Taisyklės ir sąlygos

Svetainė, esanti www.StrainLists.com (svetainė") yra autorių teisių saugomas darbas, priklausantis " StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists","mus"," mūsų "ir (arba) mes") ir jos filialai, dukterinės įmonės, patronuojanti bendrovė ir kitos susijusios bendrovės. StrainLists teikia parduotuvėje produktų peržiūros ir užsakymo paslaugas per kioskuose ne ambulatorijose, taip pat interneto svetainėse, įskaitant StrainLists.com ir susijusiuose subdomenuose, mobiliosiose ir (arba) programinės įrangos programose, kuriose talpinamas turinys, susijęs su kanapių veislėmis ir susijusiais produktais, įskaitant vartotojų pateiktas apžvalgas ir įvertinimus, kanapių ambulatorijų ir medicinos paslaugų teikėjų katalogus, su kanapėmis susijusias naujienas ir kitus straipsnius (kartu su visomis kitomis paslaugomis, kurias teikiaStrainLists, "paslaugos"). Tam tikroms svetainės ar paslaugų funkcijoms gali būti taikomos papildomos gairės, sąlygos ar taisyklės, kurios bus paskelbtos svetainėje ar paslaugose, susijusios su tokiomis funkcijomis. Visos tokios papildomos sąlygos, gairės ir taisyklės yra įtrauktos į šią sutartį. Nuorodos į "vartotojas", "jūs" ir "Jūsų" reiškia jus, mūsų svetainės ir (arba) paslaugų naudotoją.

ŠIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS ("SUTARTIS") NUSTATO TEISIŠKAI PRIVALOMAS JŪSŲ SVETAINĖS IR PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGAS. PRISIJUNGDAMI AR NAUDODAMIESI SVETAINE AR PASLAUGOMIS, JŪS SUTINKATE SU ŠIA SUTARTIMI IR PAREIŠKIATE BEI GARANTUOJATE, KAD TURITE TEISĘ, ĮGALIOJIMUS IR GEBĖJIMUS SUDARYTI ŠIĄ SUTARTĮ. JŪS NEGALITE PASIEKTI AR NAUDOTIS SVETAINE AR PASLAUGOMIS ARBA SUTIKTI SU SUTARTIMI, JEI NETURITE GALIMYBIŲ SUDARYTI ŠIOS SUTARTIES. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOMIS, NESIEKITE IR (ARBA) NESINAUDOKITE SVETAINE AR PASLAUGOMIS. JEI NAUDOJATE SVETAINĘ AR PASLAUGAS ĮMONĖS, SUBJEKTO AR ORGANIZACIJOS VARDU, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD ESATE ĮGALIOTAS TOKIOS ĮMONĖS, SUBJEKTO AR ORGANIZACIJOS ATSTOVAS, TURINTIS ĮGALIOJIMUS SUSIETI JĄ SU ŠIA SUTARTIMI.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS, NES JOSE YRA ARBITRAŽO SUSITARIMAS IR KITA SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISINES TEISES, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES IR ĮSIPAREIGOJIMUS. ARBITRAŽO SUSITARIME REIKALAUJAMA (IŠSKYRUS RIBOTĄ IŠIMTĮ), KAD JŪS PATEIKTUMĖTE PRETENZIJAS, KURIAS TURITE PRIEŠ MUS, ĮPAREIGOJANČIAM IR GALUTINIAM ARBITRAŽUI, IR TOLIAU (1) JUMS BUS LEISTA PAREIKŠTI PRETENZIJAS ĮMONEI TIK INDIVIDUALIAI, O NE KAIP IEŠKOVUI AR KLASĖS NARIUI BET KURIAME KLASĖS AR ATSTOVAUJAMAJAME IEŠKINYJE AR PROCESE, IR (2) JUMS BUS LEISTA KREIPTIS TIK Į ATLEIDIMĄ (ĮSKAITANT PINIGINES, DRAUDIMINES IR DEKLARACINES LENGVATAS) INDIVIDUALIAI.

 1. SVARBŪS ATSISAKYMAI.

VISA INFORMACIJA, ESANTI SVETAINĖJE IR PASLAUGOSE, YRA SKIRTA TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS. Bet kurioje svetainėje, kioske, mobiliojoje programoje, socialinės žiniasklaidos kanale, trečiųjų šalių turinio paslaugoje ar reklamoje patalpintas turinys yra skirtas tik informaciniams tikslams. StrainLists nepatvirtina ir neatsako už bet kokios nuomonės, patarimo, pareiškimo ar kitos informacijos, pateiktos svetainėje ar paslaugose, tikslumą ar patikimumą, įskaitant vartotojo turinį ir trečiųjų šalių medžiagą (kiekviena, kaip apibrėžta toliau). StrainLists neatsako už jūsų santykius su bet kuriuo ambulatorija, mažmeninės prekybos vieta, sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, trečiąja šalimi ar kitais svetainės ar paslaugų vartotojais. StrainLists neprivalo tikrinti ambulatorijų, mažmeninės prekybos vietų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ar jų meniu, turinio,ARBA PASIŪLYMAI, SIEKIANT NUSTATYTI, AR JIE YRA KVALIFIKUOTI AR ĮGALIOTI PAGAL ĮSTATYMUS TEIKTI SAVO PASLAUGAS, AR NUSTATYTI JŲ MENIU AR KITOS INFORMACIJOS, KURIĄ JIE TEIKIA, TIKSLUMĄ.

 • StrainLists nesiūlo medicininės pagalbos. Bet kokia informacija, prieinama per svetainę ir paslaugas, arba per bet kurį iš StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapių ar kanalų yra tik informaciniais ir švietimo tikslais, nėra skirta pakeisti medicinos patarimus, diagnozę ar gydymą, ir nėra skirta padengti visus galimus naudojimo būdus, nurodymus, atsargumo priemones ar neigiamą poveikį. Tokia informacija apima, bet neapsiribojant, trečiųjų šalių medžiagą, vartotojo turinį ir iš vartotojo turinio gautą StrainLists sukurtą turinį (pvz., padermės paryškinimus, atributus ir kitus duomenis). Informacija svetainėje ir paslaugose, teikiama per StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapius ir kanalus, neturėtų būti naudojama diagnozuojant ar gydant bet kokią sveikatos būklę. VISADA PASITARKITE SUKVALIFIKUOTAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJAS, JEI TURITE KLAUSIMŲ APIE SVEIKATOS BŪKLĘ. Niekada nepaisykite profesionalių medicinos patarimų ar delsimo jų ieškoti dėl to, ką perskaitėte svetainėje, paslaugose ar StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapiuose ir kanaluose

 • PIRMIAU MINĖTI ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI NEAPRIBOJA BENDRESNIŲ ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMŲ IR APRIBOJIMŲ, NURODYTŲ 9 IR 10 SKIRSNIUOSE AR KITUR ŠIOJE SUTARTYJE.
 1. TINKAMUMAS IR SĄSKAITOS.

2.1 Tinkamumas. Jūs turite būti 21 metų amžiaus arba kvalifikuotas medicinos marihuanos pacientas, kad galėtumėte naudotis svetaine ir (arba) paslaugomis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2.2 Paskyros Sukūrimas. Norint naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis (pvz., naudotis paslaugomis), turite užsiregistruoti paskyroje"StrainLists" ("StrainLists paskyra") ir pateikti tam tikrą informaciją apie save, kaip raginama svetainės registracijos formoje. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (a) visa reikalinga registracijos informacija, kurią pateikiate, yra teisinga ir tiksli; ir (b) visada išlaikysite tokios informacijos tikslumą. Jūs negalite sukurti daugiau nei vieną StrainLists sąskaitą. StrainLists gali sustabdyti arba nutraukti jūsų StrainLists paskyrą pagal 6.4 ir 11 skyrius.

support@StrainLists.com

2.4 Sąskaitos Atsakomybė. Jūs esate atsakingas už savo StrainLists paskyros prisijungimo informacijos konfidencialumą ir esate visiškai atsakingas už visas veiklas, kurios vyksta jūsų StrainLists paskyroje. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti StrainLists apie bet kokį neleistiną naudojimą ar įtariamą neleistiną Jūsų StrainLists Paskyros naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. StrainLists negali ir nebus atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl jūsų nesilaikymo aukščiau nurodytų reikalavimų.

2.5 Socialinių Tinklų Paslaugos. Taip pat galime leisti jums prisijungti prie Svetainės ar paslaugos arba kitaip susieti savo"StrainLists" paskyrą su Prisijungimo duomenimis iš tam tikrų socialinių tinklų svetainių (pvz., "Facebook" ir "Facebook") (SNS). Jei prisijungiate ar kitaip susiejate savo "StrainLists" paskyrą su savo Prisijungimo duomenimis iš SNS, mes galime gauti informaciją apie jus iš tokių SNS, laikydamiesi SNS ("SNS sąlygos") sąlygų ir sąlygų (pvz., naudojimo sąlygų ir Privatumo politikos). Jei nuspręsite pasidalinti savo informacija su šiais SNS, mes pasidalinsime informacija su jais pagal jūsų rinkimus. Minėtos SNS sąlygos bus taikomos informacijai, kurią mes jiems atskleidžiame.

 1. SVETAINĖ IR MOBILIOJI PROGRAMA

3.1 Licencija. Atsižvelgiant į šios Sutarties sąlygas, StrainLists suteikia jums neperduodamą, neišimtinę licenciją naudoti svetainę ir paslaugas jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Atsižvelgiant į šios Sutarties sąlygas, "StrainLists" suteikia jums neperleidžiamą, neišimtinę licenciją įdiegti ir naudoti programinę įrangą, kurią "StrainLists" suteikia mobiliesiems įrenginiams ("mobilioji programa"), tik vykdomojo objekto kodo formatu, tik savo delniniame mobiliajame įrenginyje ir asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Kaip vartojama šioje Sutartyje, terminas "paslaugos"apima programą mobiliesiems.

3.2 Tam Tikri Apribojimai. Šioje Sutartyje jums suteiktoms teisėms taikomi šie apribojimai: (a) jūs negalite licencijuoti, parduoti, nuomoti, nuomoti, perduoti, priskirti, platinti, priglobti ar kitaip komerciškai naudoti svetainės ar paslaugų; (b) jūs negalite modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių, išardyti, pakeisti kompiliavimo ar atvirkštinės inžinerijos bet kurios svetainės ar paslaugų dalies; (c) jūs neturite prieigos prie Svetainės ar paslaugų, kad sukurtumėte panašią ar konkurencingą paslaugą; ir (d) išskyrus tai, kaip aiškiai nurodyta čia, nė viena svetainės ar paslaugų dalis negali būti kopijuojama, atkuriama, platinama, pakartotinai skelbiama, atsisiunčiama, platinama, platinama, platinama, atsisiunčiama, rodomas, paskelbtas ar perduodamas bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis. Bet kokiam būsimam svetainės ar paslaugų išleidimui, atnaujinimui ar kitokiam funkcionalumo papildymui taikomašio Susitarimo sąlygos. Visi autorių teisių ir kiti nuosavybės pranešimai bet kurioje svetainėje ar paslaugų turinyje turi būti saugomi visose jų kopijose.

3.3 modifikacija. StrainLists pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, sustabdyti ar nutraukti svetainę ar paslaugas ar bet kurią jų dalį su pranešimu ar be jo. Jūs sutinkate, kad StrainLists nebus atsakinga jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokį svetainės ar paslaugų ar bet kurios jų dalies pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

3.4 nuosavybė. Išskyrus Naudotojo turinį, jūs pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į svetainę ir paslaugas priklauso StrainLists arba StrainLists licencijų išdavėjams. Svetainės ir paslaugų teikimas neperduoda jums ar trečiosioms šalims jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į tokias intelektinės nuosavybės teises. StrainLists ir jos tiekėjai pasilieka visas šiame Susitarime nesuteiktas teises.

3.5 Programų Platformos. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mobiliosios programėlės pasiekiamumas priklauso nuo trečiosios šalies programėlės platformos, iš kurios gavote mobiliąją programėlę, pvz., Apple App Store ❶ arba"Google Play ⑤ Store"("programėlių platforma"). Jūs pripažįstate, kad ši Sutartis yra tarp jūsų ir StrainLists, o ne su App platforma. StrainLists, o ne App platforma, yra atsakinga tik už programą, jos turinį, priežiūrą, palaikymo paslaugas ir jų garantijas bei bet kokių su tuo susijusių pretenzijų (pvz., atsakomybės už produktą, teisinės atitikties ar intelektinės nuosavybės pažeidimo) nagrinėjimą. Jūs sutinkate sumokėti visus mokesčius, kuriuos taikomoji platforma ima ryšium su mobiliąja programėle. Kiekviena programų platforma gali turėti savo sąlygas, kurias privalotesutikite prieš atsisiųsdami programą mobiliesiems iš jos. Jūs sutinkate laikytis ir jūsų licencija naudoti mobiliąją programėlę priklauso nuo to, ar jūs laikotės visų taikomų susitarimų, sąlygų ir naudojimo/paslaugos sąlygų bei kitų taikytinos programėlės platformos politikos nuostatų. Jūs pripažįstate, kad App platforma (ir jos dukterinės įmonės) yra trečiosios šalies naudos gavėja pagal šią sutartį ir turės teisę vykdyti šią sutartį. Norėdami gauti papildomų sąlygų, jei pasiekiate arba atsisiunčiate mobiliąją programėlę iš Apple App Store, žr.toliau 14.5 skirsnyje pateiktą prieigą prie programėlės ir jos atsisiuntimą iš Apple App Store.

 1. RYŠYS

4.1 Teksto Pranešimai. Naudodamiesi Paslaugomis ar programine įranga, jūs sutinkate ir sutinkate, kad StrainLists ir tie, kurie veikia jos vardu, siųstų jums tekstines (SMS) žinutes jūsų nurodytu telefono numeriu. Šie pranešimai gali apimti operatyvinius pranešimus apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis, taip pat rinkodaros ar kitus reklaminius pranešimus. Pranešimai iš StrainLists, jos dukterinių įmonių ir būtinų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gali apimti, bet neapsiribojant: operatyvinius pranešimus apie jūsų vartotojo paskyrą arba paslaugų naudojimą, atnaujinimus apie naujas ir esamas StrainLists funkcijas, pranešimus apie mūsų ar mūsų trečiųjų šalių partnerių vykdomas akcijas ir naujienas apie StrainLists ir pramonės pokyčius. Standartiniai tekstinių pranešimų mokesčiai, taikomi jūsų mobiliajame telefonevežėjas bus taikomas tekstinius pranešimus mes siunčiame. Jūsų sutikimas gauti reklaminius tekstus nėra bet kokių StrainLists siūlomų prekių ar paslaugų pirkimo sąlyga. Jei pakeisite arba išjungsite telefono numerį, kurį pateikėte StrainLists, turite atnaujinti savo paskyros informaciją, kad neleistume mums netyčia bendrauti su visais, kurie įsigyja Jūsų seną numerį. Jūs sutinkate, kad tekstai, Skambučiai ar iš anksto įrašyti pranešimai gali būti generuojami automatinėmis telefono rinkimo sistemomis, ir atsisakote savo teisės pareikšti bet kokius reikalavimus, kylančius pagal telefono vartotojų apsaugos įstatymą ("TCPA"). Tiek, kiek bet kokia pretenzija pagal TCPA laikoma nepagrįsta, jūs sutinkate, kad naudodamiesi Paslaugomis ar prisijungdami prie Svetainės sutinkate, kad bet kokia tokia nepagrįsta pretenzija, kylanti pagal TCPATCPA bus arbitražas individualiai, o ne klasės ar atstovo pagrindu, kaip nustatyta 13 punkte.

4.2 Atsisakymas. Pasirašydami šią sutartį, jūs sutinkate gauti tekstinius pranešimus, kol atsisakysite. Galite atsisakyti gauti reklaminius tekstinius pranešimus iš StrainLists bet kuriuo metu atsakydami sustabdyti reklaminį tekstinį pranešimą iš StrainLists. Galite atsisakyti gauti visus tekstinius pranešimus iš StrainLists bet kuriuo metu ištrindami savo sąskaitą arba atsakydami sustabdyti bet kokį tekstinį pranešimą iš StrainLists. PASTABA: jei atsisakysite gauti visus tekstinius pranešimus iš StrainLists, negalėsite naudotis tam tikromis paslaugomis nesutikdami gauti operatyvinių tekstinių pranešimų. Galite ir toliau gauti tekstinius pranešimus trumpą laiką, kol StrainLists apdoroja jūsų užklausą, taip pat galite gauti tekstinius pranešimus, patvirtinančius jūsų atsisakymo prašymo gavimą. Pasirašydami šįjūs atsisakote savo teisės vykdyti bet kokias pretenzijas, kylančias pagal TCPA, susijusias su bet kokiais jums siunčiamais pranešimais, kol laukiama atsisakymo prašymo. Tiek, kiek bet kokia pretenzija pagal TCPA laikoma neatleidžiama, jūs sutinkate, kad naudodamiesi Paslaugomis ar prisijungdami prie Svetainės sutinkate, kad bet kokia tokia neatleidžiama pretenzija, kylanti pagal TCPA, bus arbitražuojama individualiai, o ne klasei ar atstovui, kaip nurodyta 13 dalyje.

4.3 Pasirinkimas Atgal. Galite atsisakyti gauti tekstinius pranešimus iš StrainLists bet kuriuo metu atsakydami pradėti tekstinį pranešimą iš StrainLists.

4.4 Push Pranešimai. Įdiegę mūsų mobiliąją programėlę savo mobiliajame įrenginyje, jūs sutinkate gauti tiesioginius pranešimus, kurie yra pranešimai, kuriuos programa siunčia jums į jūsų mobilųjį įrenginį, net kai mobilioji programėlė nėra įjungta. Pranešimus galite išjungti apsilankę savo mobiliojo įrenginio puslapyje" Nustatymai".

4.5 paštas. Jūs sutinkate, kad mes galime siųsti jums el. laiškus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, taip pat su trečiųjų šalių paslaugomis. Galite atsisakyti reklaminių el. laiškų vykdydami reklaminiame el.laiške pateiktas atsisakymo instrukcijas.

 1. VARTOTOJO TURINYS

5.1 Vartotojo Turinys. "Naudotojo turinys" reiškia bet kokią ir visą informaciją ir turinį, kurį vartotojas pateikia arba naudoja su svetaine ar paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojo profilio turinį, naudotojų atsiliepimus ir (arba) skelbimus. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad StrainLists neatsako už bet kokį Naudotojo turinį, įskaitant jo tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą aspektą. StrainLists neprisiima ir neturės jokios atsakomybės ar atsakomybės jums ar bet kuriam kitam asmeniui ar vartotojui už jūsų naudojimą ar netinkamą bet kurio vartotojo turinio naudojimą.

5.2 Vartotojo Turinio Apribojimai. Jūs sutinkate nenaudoti svetainės, paslaugų ar bet kurių StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapių ar kanalų rinkti, įkelti, perduoti, rodyti ar platinti bet kokį vartotojo turinį, kuris (a) pažeidžia bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant bet kokias autorių teises, prekės ženklą, patentą, komercinę paslaptį, moralinę teisę, Privatumo teisę, viešumo teisę ar bet kokią kitą intelektinę nuosavybę ar nuosavybės teisę; (b) yra neteisėtas, priekabiaujantis, įžeidžiantis, kankinantis, grasinantis, žalingas, invazinis į kito asmens privatumą, vulgarus, šmeižikiškas, klaidingas, tyčia klaidinantis, prekybos šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus, akivaizdžiai įžeidžiantis (pvz., medžiaga, skatinanti rasizmą, fanatizmą, neapykantą ar bet kokios rūšies fizinę žalą bet kuriai grupei ar asmeniui) arba kitaip nepageidaujama bet kokios medžiagos medžiagarūšis ar pobūdis; arba (c) pažeidžiant bet kokius įstatymus, reglamentus ar įsipareigojimus ar apribojimus, kuriuos nustatė bet kuri trečioji šalis.

5.3 Vartotojo Turinys - Jūsų Atsakomybė. Jūs esate visiškai atsakingas už savo vartotojo turinį. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su jūsų naudotojo turinio naudojimu, įskaitant bet kokį kitų asmenų pasitikėjimą jo tikslumu, išsamumu ar naudingumu, arba bet kokį jūsų naudotojo turinio atskleidimą, dėl kurio jūs arba bet kuri trečioji šalis gali būti asmeniškai identifikuojami. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad jūsų naudotojo turinys nepažeidžia priimtino naudojimo politikos (apibrėžtos toliau). Jūs negalite nurodyti ar numanyti, kad jūsų vartotojo turinys yra bet kokiu būdu teikiamas, remiamas ar patvirtintas StrainLists. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad StrainLists neatsako už bet kokį Naudotojo turinį, įskaitant jo tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą aspektą.StrainLists neprisiima ir neturės jokios atsakomybės ar atsakomybės jums ar bet kuriam kitam asmeniui ar vartotojui už jūsų naudojimą ar netinkamą bet kurio vartotojo turinio naudojimą. Kadangi tik jūs esate atsakingi už savo Naudotojo turinį (o ne StrainLists), galite prisiimti atsakomybę, jei, pavyzdžiui, jūsų naudotojo turinys pažeidžia priimtino naudojimo politiką ar kitus taikomus įstatymus. StrainLists neprivalo kurti atsarginės kopijos bet kokio vartotojo turinio, o vartotojo turinys gali būti ištrintas bet kuriuo metu. Tik jūs esate atsakingi už savo vartotojo turinio atsarginių kopijų kūrimą, jei norite.

5.4 Licencija. Šiuo dokumentu jūs suteikiate, ir jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę suteikti, į StrainLists neatšaukiamą, neišimtinę, nemokamą ir visiškai apmokamą pasaulinę licenciją atgaminti, platinti, viešai rodyti ir atlikti, paruošti išvestinius kūrinius, įtraukti į kitus kūrinius ir kitaip naudoti savo vartotojo turinį, ir suteikti pirmiau minėtų sublicencijų tik tam, kad jūsų vartotojo turinys būtų įtrauktas į svetainę ir paslaugas. Jūs sutinkate neatšaukiamai atsisakyti (ir sukelti atsisakymą) bet kokių pretenzijų ir pretenzijų dėl moralinių teisių ar priskyrimo Jūsų naudotojo turiniui.

5.5 atsiliepimai. Jei pateikiate "StrainLists" bet kokius atsiliepimus ar pasiūlymus dėl svetainės ar paslaugų ("atsiliepimai"), jūs priskiriate "StrainLists" visas atsiliepimų teises ir sutinkate, kad "StrainLists" turi teisę naudoti tokius atsiliepimus ir susijusią informaciją bet kokiu būdu, kurį laiko tinkamu. StrainLists laikys bet kokius atsiliepimus, kuriuos pateikiate StrainLists kaip nekonfidencialius ir nepatentuotus. Jūs sutinkate, kad nepateiksite StrainLists jokios informacijos ar idėjų, kurios, jūsų manymu, yra konfidencialios ar nuosavybės.

 1. PRIIMTINA NAUDOJIMO POLITIKA.


6.1 atsiliepimai. Jūs turite turėti galiojantį sąskaitą ir elektroninio pašto adresą palikti atsiliepimą apie StrainLists. Prieš paskelbdami atsiliepimą, turėsite patvirtinti savo el. pašto adresą, susietą su Jūsų StrainLists paskyra. Jūs sutinkate neskelbti atsiliepimų svetainėje, paslaugose ar bet kuriuose StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapiuose ar kanaluose, kurie nėra pagrįsti jūsų asmenine patirtimi arba yra kitaip sukurti jokiems kitiems tikslams, išskyrus tikslų jūsų asmeninės patirties aprašymą kitiems svetainės vartotojams. Atsiliepimai, pagrįsti naudota, ne asmenine patirtimi, neleidžiami. Be kitų apribojimų, nurodytų priimtino naudojimo politikoje, apžvalgos, paskelbtos svetainėje, paslaugose ar bet kuriuose StrainLists socialinės žiniasklaidos puslapiuose ar kanaluose, neturi būti rašomos: a) C) yra šlamšto, reklamos ir (arba) nuorodų į išorines svetaines; (d) yra niekinanti informacija apie bet kokius ambulatorijos darbuotojus ar bet kurį kitą asmenį, (e) yra pernelyg išsamūs ar seksualiniai asmens fizinės išvaizdos aprašymai arba nepadorūs asmeniniai išpuoliai prieš konkretų asmenį ar asmenų grupę, susijusią su ambulatorija, (f) yra nuorodų į ambulatorijas ar konkurentus, išskyrus peržiūrimą produktą ar ambulatoriją, arba (g) yra nesusijusių asmeninių nuoskaudų. Jei esate ambulatorijos savininkas, savanoris ar darbuotojas, negalite skelbti atsiliepimų apie savo ambulatoriją ar produktus arba apie konkurentų ambulatoriją ar produktus. Kaip ambulatorijos savininkas, jūs esate atsakingas užpriimtino naudojimo politikos moderavimas ir vykdymas visose apžvalgose, paskelbtose Jūsų ambulatorijos puslapyje.

6.2 nuotraukos. Vaizdo rinkmenose turi būti tik produktai, kuriuos jie iliustruoja, ir neturi būti kūno dalių, netvarkingų ar netvarkingų fonų, produkto įvyniojimo, valiutos, atributikos, prekės ženklų ar kitų objektų, išskyrus patį produktą. Vaizdo failai turi būti aiškūs ir neturi būti neryškūs, neryškūs ar juose neturi būti blykstės atspindžių. Produktai turėtų būti sutelkti į vaizdo failą. Vaizdo failuose turi būti tiksliai pavaizduotas produktas, kurį jie iliustruoja. Vaizdo failuose negali būti pornografijos ar kitų grafinių vaizdų ir jie turi kitaip laikytis šiame 6 skyriuje išdėstytų gairių.

6.3 Technologiniai Apribojimai. Be to, jūs sutinkate nenaudoti svetainės ar paslaugų: (a) įkelti, perduoti ar platinti bet kokius kompiuterinius virusus, kirminus ar bet kokią programinę įrangą, skirtą sugadinti ar pakeisti kompiuterinę sistemą ar duomenis; (b) siųsti nepageidaujamą ar neleistiną reklamą, reklaminę medžiagą, nepageidaujamą paštą, šlamštą, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar bet kokią kitą pasikartojančių ar nepageidaujamų pranešimų formą, komercinę ar kitokią; (c) rinkti, rinkti, rinkti ar surinkti informaciją ar duomenis apie kitus naudotojus, įskaitant el. pernelyg didelė našta serveriams ar tinklams, prijungtiems prie svetainės ar paslaugų, arba pažeidžia tokių tinklų taisykles, politiką ar procedūras; e) bando apsimesti kituvartotojas arba StrainLists arba gauti neteisėtą prieigą prie Svetainės ar paslaugų, kitų kompiuterinių sistemų ar tinklų, prijungtų ar naudojamų kartu su svetaine ar Paslaugomis, slaptažodžių gavyba ar kitomis priemonėmis; (f) priekabiauti ar trukdyti kitam vartotojui naudotis Svetaine ar Paslaugomis ir jais naudotis; arba (g) įdiegti programinę įrangą ar automatinius agentus ar scenarijus į svetainę ar paslaugas, kad būtų galima sukurti kelias paskyras, generuoti automatines paieškas, užklausas ir užklausas arba pašalinti, nuskaityti ar išgauti duomenis iš svetainės ar paslaugų.

6.4 stebėjimas, sustabdymas ir nutraukimas. Mes pasiliekame teisę (bet neprivalome) peržiūrėti bet kokį vartotojo turinį (įskaitant bet kokius vaizdo failus ar apžvalgas), ištirti ir (arba) imtis atitinkamų veiksmų prieš jus savo nuožiūra (įskaitant jūsų vartotojo turinio pašalinimą ar keitimą, StrainLists paskyros nutraukimą pagal 11 skyrių ir (arba) pranešti apie jus teisėsaugos institucijoms), jei savo nuožiūra įtariame, kad pažeidėte priimtino naudojimo politiką ar bet kurią kitą šios sutarties nuostatą arba kitaip prisiimate atsakomybę už mus ar bet kurį kitą asmenį.

 1. KOMPENSACIJA.

Jūs sutinkate atlyginti ir laikyti StrainLists (ir jos pareigūnai, darbuotojai ir agentai) nekenksmingas nuo bet kokių ir visų nuostolių, žalos, įsipareigojimų, pretenzijų, veiksmų, sprendimų, apdovanojimų, nuobaudų, baudų, išlaidų ir (arba) išlaidų (įskaitant pagrįstai advokatų mokesčius), kylančių iš ar susijusių su bet kokiu trečiosios šalies reikalavimu ar reikalavimu dėl (i) jūsų naudojimo ar netinkamo svetainės ar paslaugų naudojimo, (ii) Jūsų vartotojo turinio, (iii) jūsų šios sutarties pažeidimo; arba (iv) jūsų taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo. StrainLists pasilieka teisę savo sąskaita prisiimti išskirtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio jūs privalote mums atlyginti žalą, ir jūs sutinkate bendradarbiauti ginant šiuos reikalavimus. Jūs sutinkate Ne išspręsti bet kokį klausimą be išankstiniorašytinis sutikimas StrainLists. StrainLists dės pagrįstas pastangas, kad praneštų jums apie bet kokį tokį reikalavimą, veiksmą ar procesą sužinojus apie tai.

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄVEIKA; TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGOS; PASIŪLYMAI; MENIU; KITI VARTOTOJAI; IŠLEISTI.

8.1 Trečiųjų Šalių Sąveika. Naudodamiesi Svetaine ar paslauga, galite susirašinėti, pirkti prekes ir (arba) paslaugas iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, reklamuotojų ar rėmėjų, rodančių jų prekes ir (arba) paslaugas per paslaugą, reklamose. Visų pirma, StrainLists nėra bet kokio sandorio, kurį galite sudaryti su trečiąja šalimi, šalis. Bet kokia tokia veikla ir bet kokios su tokia veikla susijusios sąlygos, Garantijos ar pareiškimai yra tik tarp jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies. StrainLists neprisiima jokios atsakomybės, įsipareigojimų ar atsakomybės už tokį susirašinėjimą, pirkimą, sandorį ar reklamą tarp jūsų ir bet kurios tokios trečiosios šalies. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra imtis pagrįstų atsargumo priemoniųvisuose veiksmuose ir sąveikose su bet kuria trečiąja šalimi, su kuria bendraujate naudodamiesi Paslauga.

8.2 Trečiųjų Šalių Medžiagos. Svetainėje arba Paslaugose gali būti rodomas, įtraukiamas arba padaromas prieinamas trečiųjų šalių turinys (įskaitant duomenis, informaciją, straipsnių programas ar kitus produktus, paslaugas ir (arba) medžiagą) arba jose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, paslaugas ir trečiųjų šalių reklamas, pvz., pasiūlymus ir ambulatorinius meniu, įskaitant kainas, produktų pavadinimus ir produktų aprašymus kiekviename meniu (apibrėžta toliau) (bendrai vadinama "trečiųjų šalių Medžiaga"). Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad StrainLists neatsako už trečiųjų šalių medžiagą, įskaitant jos tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą jos aspektą. StrainLists neprisiima ir neturės jokios atsakomybės ar atsakomybės jums arbet kuris kitas asmuo ar vartotojas bet kokios trečiosios šalies medžiagos. Trečiųjų šalių medžiaga ir nuorodos į ją pateikiamos tik Jums patogiu būdu, o jūs prieinate ir naudojate jas tik savo pačių rizika. Kai susiejate su trečiosios šalies Medžiaga, taikomos taikomos trečiosios šalies sąlygos ir politika, įskaitant trečiosios šalies privatumo ir duomenų rinkimo praktiką. Prieš pradėdami bet kokį sandorį, susijusį su tokia trečiosios šalies medžiaga, turėtumėte atlikti bet kokį tyrimą, kuris, jūsų manymu, yra būtinas ar tinkamas.

8.3 pasiūlymai. Svetainėje ar Paslaugose gali būti rodomi, įtraukti arba padaryti prieinamus kuponus, reklamos kredito kodus, dovanas, pavyzdžius ir kitus pasiūlymus iš išvardytų ambulatorijų (kartu - "pasiūlymai"). Sandoriai pagal šią sutartį sudaro "trečiųjų šalių medžiagą". "StrainLists" rodo šiuos sandorius svetainėje ir paslaugose kaip reklamos formą, skirtą tik sąrašo ambulatorijai ("Offeror"). Visi pasiūlymai yra siūlomi tiesiogiai taikomo siūlytojo ir jiems gali būti taikomos Papildomos sąlygos ar siūlytojo apribojimai arba taikomi įstatymai, neatsižvelgiant į tai, ar tokios papildomos sąlygos, sąlygos ar apribojimai yra aiškiai įtraukti į svetainę ar paslaugas. Siūlytojas, o ne StrainLists, yra atsakingas tik už: A) išpirkimą(B) visų sandorio aspektų atitikimas galiojantiems įstatymams (įskaitant be apribojimų, reklamą, išpirkimą ir su tuo susijusias sąlygas, sąlygas ir apribojimus); (c) Visos prekės ir paslaugos, kurias ji jums teikia dėl sandorio; ir (d) visi sužalojimai, ligos, žala, pretenzijos, įsipareigojimai ir išlaidos, dėl kurių ji gali tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies patirti, nesvarbu, ar tai susiję su sandorio naudojimu ar išpirkimu, ar ne.

8.4 Kiti Vartotojai. Kiekvienas svetainės ar paslaugų vartotojas yra visiškai atsakingas už bet kokį ir visą jos Naudotojo turinį ir trečiųjų šalių medžiagą. Kadangi mes nekontroliuojame Naudotojo turinio ir (arba) trečiųjų šalių medžiagos, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame atsakingi už bet kokį Naudotojo turinį ir (arba) trečiųjų šalių medžiagą, mes nesuteikiame jokių garantijų dėl bet kokio naudotojo turinio ir (arba) trečiųjų šalių medžiagų tikslumo, valiutos, tinkamumo ar kokybės, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį Naudotojo turinį ir (arba) trečiųjų šalių medžiagą. Jūsų sąveika su kitais svetainės ar paslaugų vartotojais (įskaitant ambulatorijas) yra tik tarp jūsų ir tokio vartotojo. Jūs sutinkate, kad StrainLists nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl tokių sąveikų. Jei tarp jūsų yra ginčasir bet kuris svetainės ar paslaugų vartotojas, mes neprivalome dalyvauti.

8.5 spaudai. Atsižvelgdami į tai, kaip naudojatės svetaine ir paslaugomis, jūs išleidžiate ir visam laikui išleidžiate StrainLists (ir mūsų pareigūnai, darbuotojai, agentai, teisių perėmėjai ir perėmėjai) iš, atsisakote ir atsisakote savo teisių, susijusių su kiekvienu praeities, dabarties ir ateities ginču, pretenzija, ginču, reikalavimu, teise, pareiga, atsakomybe, bet kokios rūšies ir pobūdžio veiksmais ir veiksmais (įskaitant pretenzijas, susijusias su privatumu, tekstinių pranešimų gavimu, asmens sužalojimais, mirtimi ir turtine žala), kurie yra žinomi ar nežinomi, kurie atsirado arba kyla tiesiogiai ar netiesiogiai iš arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję arba tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su netiesiogiai bet kokiai sąveikai su kitais svetainės ar paslaugų vartotojais, trečiųjų šalių sąveikai ar trečiųjų šalių medžiagai. JEI ESATE KALIFORNIJOS GYVENTOJAS,ŠIUO DOKUMENTU JŪS ATSISAKOTE KALIFORNIJOS CIVILINIO KODEKSO 1542 SKIRSNIO, SUSIJUSIO SU TUO, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, KURIAME TEIGIAMA: "BENDRAS PALEIDIMAS NETAIKOMAS REIKALAVIMAMS, KURIŲ KREDITORIUS AR ATLEIDŽIANČIOJI ŠALIS NEŽINO AR NEĮTARIA ESANT JO NAUDAI VYKDANT PALEIDIMĄ IR KURIE, JEI JO ŽINOMA, BŪTŲ IŠ ESMĖS PAVEIKĘ JO ATSISKAITYMĄ SU SKOLININKU AR PALEISTA ŠALIMI."Jei esate ne Kalifornijos gyventojas, jūs sutinkate, kad aukščiau pateiktas leidimas taikomas visoms pretenzijoms, įskaitant pretenzijas, kurių nežinojote, kad egzistavo tuo metu, kai pasirašėte šią sutartį.

 1. ATSISAKYMAS

SVETAINĖ IR PASLAUGOS YRA TEIKIAMOS "TOKIOS, KOKIOS YRA" IR "TOKIOS, KOKIOS YRA", IR MES (IR MŪSŲ TIEKĖJAI) AIŠKIAI ATSISAKOME, KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, BET KOKIŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS AR SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU PERKAMUMU, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMU, TYLIU MALONUMU, TIKSLUMU AR NEPAŽEIDIMU. Neapribodami to, kas išdėstyta pirmiau, StrainLists (ir mūsų tiekėjai) negarantuoja, kad svetainė ar paslaugos: (A) atitiks jūsų reikalavimus; (B) bus prieinamos nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų; arba (C) bus tikslūs, patikimi, be virusų ar kitų kenksmingų kodų, išsamūs, teisėti ar saugūs.

KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATMESTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TODĖL AUKŠČIAU PAMINĖTA IŠIMTIS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMA

 1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, jokiu būdu StrainLists (ir mūsų tiekėjai) nebus atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už prarastą pelną ar bet kokią netiesioginę, pasekminę, pavyzdinę, atsitiktinę, specialią ar baudžiamąją žalą, atsirandančią dėl šios Sutarties ar susijusios su jūsų naudojimusi Svetaine ar Paslaugomis ar negalėjimu jomis naudotis, net jei mums buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. PRIEIGA PRIE SVETAINĖS IR PASLAUGŲ BEI JŲ NAUDOJIMAS YRA JŪSŲ NUOŽIŪRA IR RIZIKA, IR JŪS BŪSITE ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERINEI SISTEMAI ARBA DĖL TO PRARASTUS DUOMENIS. Nepaisant nieko priešingo, esančio čia, StrainLists (ir mūsų tiekėjų) atsakomybė Jums už bet kokią žalą, atsirandančią dėl šios Sutarties ar susijusią su ja (dėl bet kokios priežastiesNepriklausomai nuo veiksmo formos), visada bus apribota didesne iš (A) penkiasdešimt JAV dolerių (50 USD) arba (B) sumomis, kurias sumokėjote per ankstesnius 12 mėnesių (jei tokių yra). JEI YRA DAUGIAU NEI VIENAS REIKALAVIMAS, ŠI RIBA NEBUS PADIDINTA.

KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA APRIBOTI AR ATMESTI ATSAKOMYBĖS UŽ ATSITIKTINĘ ŽALĄ, TODĖL PIRMIAU MINĖTAS APRIBOJIMAS AR PAŠALINIMAS GALI BŪTI NETAIKOMAS JUMS IR JŪS TAIP PAT GALITE TURĖTI KITAS TEISINES TEISES, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO JURISDIKCIJOS.

 1. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS.

Atsižvelgiant į šį skyrių, Ši sutartis liks galioti ir galioti, kol jūs naudojatės Svetaine ar Paslaugomis. Mes galime (a) sustabdyti jūsų teises naudotis svetaine ir (arba) paslaugomis (įskaitant Jūsų StrainLists paskyrą) arba (b) nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra, įskaitant bet kokį svetainės ar paslaugų naudojimą pažeidžiant šią sutartį. Nutraukus šią sutartį, Jūsų StrainLists paskyra ir teisė naudotis svetaine bei paslaugomis bus nedelsiant nutraukta. Jūs suprantate, kad bet koks Jūsų StrainLists paskyros nutraukimas apima su tuo susijusio vartotojo turinio ištrynimą iš mūsų svetainės, paslaugų ir tiesioginių duomenų bazių. StrainLists neturės jokios atsakomybės jums už bet kokį šios sutarties nutraukimą, įskaitantJūsų StrainLists paskyros nutraukimas arba vartotojo turinio ištrynimas. Net ir pasibaigus šiam Susitarimui, toliau galioja šios Sutarties nuostatos: 3.2-3.4, 4-14 skyriai.

 1. AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKA.

StrainLists gerbia kitų intelektinę nuosavybę ir prašo, kad mūsų svetainės ir paslaugų vartotojai darytų tą patį. Ryšium su mūsų svetaine ir paslaugomis, mes priėmėme ir įgyvendinome politiką, gerbiančią autorių teisių įstatymą, kuris numato bet kokios pažeidžiančios medžiagos pašalinimą ir atitinkamų aplinkybių nutraukimą mūsų svetainės ir paslaugų vartotojams, kurie pakartotinai pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises. Jei manote, kad vienas iš mūsų vartotojų, naudodamasis mūsų svetaine ir paslaugomis, neteisėtai pažeidžia kūrinio (- ų) autorių teises (- AS), ir norite, kad tariamai pažeidžianti medžiaga būtų pašalinta, mūsų paskirtam autorių teisių agentui turi būti pateikta tokia informacija rašytinio pranešimo forma (pagal 17 U. S. C. 512(c)) :

12.1 jūsų fizinis arba elektroninis parašas;

12.2 autorių teisių saugomo (- ų) kūrinio (- ų), kurį (- iuos) tvirtinate, kad jis (jie) buvo pažeistas (- I), identifikavimas;

12.3 mūsų paslaugose esančios medžiagos, kurią, jūsų teigimu, pažeidžiate ir kurią prašote pašalinti, identifikavimas;

12.4 pakankamai informacijos, kad galėtume rasti tokią medžiagą;

12.5 jūsų adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;

12.6 pareiškimas, kad turite sąžiningą įsitikinimą, kad naudoti nepageidaujamą medžiagą neleidžia autorių teisių savininkas, jo atstovas arba pagal įstatymą; ir

12.7 pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir baudžiama už melagingus parodymus, kad esate arba autorių teisių, kurios tariamai buvo pažeistos, savininkas, arba kad esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal 17 U. S. C. erius 512(f), bet koks klaidinantis esminių faktų (falsifikacijų) pateikimas rašytiniame pranešime automatiškai įpareigoja skundą pateikusią šalį atsakyti už bet kokią žalą, išlaidas ir advokato mokesčius, kuriuos mes patyrėme dėl rašytinio pranešimo ir įtarimo dėl autorių teisių pažeidimo.legal@StrainLists.com

 1. ARBITRAŽINIS SUSITARIMAS IR PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO ATSISAKYMAS, GRUPĖS IEŠKINIO ATSISAKYMAS IR FORUMO ATRANKOS SĄLYGA.

Išskyrus ginčus, iškeltus ieškinių dėl nedidelių sumų teisme, visi ginčai tarp jūsų ir "StrainLists", kylantys iš svetainės ar paslaugų, susiję su svetaine ar Paslaugomis, sprendžiami išimtinai privalomu arbitražu pagal tuometines Amerikos arbitražo asociacijos ("AAA") taisykles komerciniam arbitražui, o ne teisme. Šis arbitražo Susitarimas taikomas bet kokiam reikalavimui, pareikštam pagal bet kurios valstybės ar nacionalinės vyriausybės įstatymus, įskaitant pretenzijas pagal 1991 m.telefono vartotojų apsaugos įstatymą, Federalinės prekybos Komisijos įstatymą, vartotojų produktų saugos įstatymą ar bet kurį kitą federalinį, valstijos ar vietos įstatymą ar potvarkį. Arbitraže nėra teisėjo ar prisiekusiųjų ir jūs sutinkate atsisakyti savo teisės kuo labiau pareikšti ieškinius teismeleidžiama pagal įstatymą. Arbitražo procedūros yra paprastesnės ir ribotesnės nei teisme taikomos taisyklės, o teismo peržiūra yra ribota. Jūs ir StrainLists sutinkate, kad bet koks toks arbitražas turi būti vykdomas individualiai, o ne grupiniame, konsoliduotame ar ATSTOVAUJAMAJAME ieškinyje. Nepaisant bet kurios šios Sutarties nuostatos, priešingai, jei grupės ir atstovo ieškinio atsisakymas ankstesniame sakinyje laikomas negaliojančiu ar neįgyvendinamu, tačiau nei jūs, nei mes neturime teisės į arbitražą, o bet kokie klasės ar atstovo ieškiniai turi būti nagrinėjami kompetentingos jurisdikcijos teisme King County, Vašingtonas. Šis arbitražinis susitarimas yra sudarytas ir vykdytinas pagal Federalinio arbitražo įstatymo. Arbitražo sprendimas gali būti įrašytas į bet kurį teismąkompetentinga jurisdikcija. Nepaisant bet kurios šios Sutarties nuostatos, kuri yra priešinga, mes sutinkame, kad jei StrainLists ateityje pakeis šią ginčų sprendimo nuostatą, ji nebus taikoma jokiam individualiam (- iems) reikalavimui (- AMS), apie kurį (- iuos) jau pranešėte StrainLists. Informacija apie AAA ir kaip pradėti arbitražą galima rasti adresu www.adr.org arba paskambinę 800-778-7879. Jei šiame skirsnyje nuostata arbitražas yra nustatyta neįgyvendinamas arba negali kreiptis dėl tam tikro ginčo, tada procesas turi būti pareikštas tik kompetentingos jurisdikcijos teisme King County, Vašingtonas. Šiuo tikslu jūs sutinkate su išimtine tokio teismo jurisdikcija. Jei šio Susitarimo vykdytinumui reikalinga nuoroda į bet kurią valstybės teisę, Šalys susitaria dėl tokios nuorodosturi atitikti Vašingtono valstijos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas.

support@StrainLists.com

13.2 konfidencialumas. Visi arbitražo proceso aspektai ir bet koks arbitro sprendimas, sprendimas ar sprendimas bus griežtai konfidencialūs visų šalių naudai.

13.3 būsimi pakeitimai arbitražinio susitarimo. Nepaisant bet kokios nuostatos šiose sąlygose priešingai, mes sutinkame, kad jei ji daro bet kokį būsimą pakeitimą į šį arbitražinį susitarimą (išskyrus į pranešimo adresą kaita), o jūs esate Paslaugos Vartotojas, galite atmesti bet kokį tokį pakeitimą, siunčiant mums raštišką pranešimą per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo adresą, pateiktą žemiau skyriuje pakeitimo. Atmetant bet kokius būsimus pakeitimus, jūs sutinkate, kad jums bus individualiai spręsti bet kokį ginčą tarp mūsų pagal šio arbitražinio susitarimo kalba nuo tos dienos, kai pirmą kartą sutiko su šiomis sąlygomis (arba sutiko bet kokius vėlesnius pakeitimus į šias sąlygas).

 1. BENDRAS

14.1 nėra palaikymo ar priežiūros. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad StrainLists neprivalės suteikti jums jokios paramos ar priežiūros, susijusios su svetaine ar Paslaugomis.

14.2 Naudojimo sąlygų pakeitimai. Mes galime pakeisti šias sąlygas bet kuriuo metu savo nuožiūra. Jei tai padarysime, mes paskelbsime pakeistas sąlygas paslaugoje. Pakeitimai bus veiksmingi nedelsiant. Jūs sutinkate periodiškai peržiūrėti šias sąlygas, kad žinotumėte apie bet kokius pakeitimus. Tolesnis mūsų svetainės ar paslaugų naudojimas po pranešimo apie tokius pakeitimus nurodo jūsų patvirtinimą apie tokius pakeitimus ir sutikimą būti saistomam tokių pakeitimų sąlygų.

14.3 Informacija Apie Autorių Teises/Prekės Ženklą. Autorinės Teisės ❶ 2016, StrainLists Holdings, Inc. Visos teisės saugomos. StrainLists⑤; "StrainLists" logotipas; "StrainLists" žalios, violetinės ir aprūdijusios kaštoninės spalvos, naudojamos kartu; "StrainLists" žalios, violetinės ir aprūdijusios kaštoninės spalvos, naudojamos hibridinėms, indica ir sativa kanapių padermėms; ir "StrainLists" plytelių dizainai (kartu ženklai") yra "StrainLists Holdings, Inc." prekių ženklai. Apple®", "App Store®," ir "iTunes® yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys" Apple, Inc. (“Apple”). Google Play❶ yra Google, LLC prekės ženklas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jums neleidžiama naudoti StrainLists ženklų ar trečiųjų šalių ženklų, rodomų mūsų svetainėje be išankstinio raštiško sutikimo, atitinkamai,StrainLists Holdings, Inc., Apple arba tokių Trečiųjų šalių ženklų savininkai.

14.4 prieiga ir atsisiųsti programą iš Apple. Toliau nurodytos papildomos sąlygos taikomos bet kuriai mobiliajai programėlei, pasiekiamai per"iTunes ⑤ "arba" App Store " ("App Store gauta mobilioji programėlė") arba atsisiųstai iš jos.:

(a) jūs pripažįstate ir sutinkate, kad (i) ši Sutartis yra sudaryta tik tarp jūsų ir StrainLists, o ne Apple, ir (ii) kad StrainLists, o ne Apple, yra atsakinga tik už App Store įsigytą mobiliąją programą ir jos turinį. Licencija, suteikta jums Sutartyje naudoti App Store Sourced mobiliąją programėlę ir paslaugą, yra neperleidžiama teisė naudoti App Store Sourced mobiliąją programėlę bet kuriame jums priklausančiame ar valdomame Apple įrenginyje ir tik tiek, kiek tai leidžiama pagal naudojimo taisykles, išdėstytas App Store paslaugų teikimo sąlygose.

(b) jūs pripažįstate, kad Apple nėra įsipareigojusi teikti jokių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų, susijusių su App Store gauta mobiliąja programėle.

(c) tuo atveju, jei App Store Sourced mobilioji programėlė neatitiks jokių galiojančių garantijų, galite pranešti Apple, o Apple grąžins jums App Store Sourced mobilioji programėlė pirkimo kainą. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Apple neturės jokių kitų garantijų, susijusių su App Store gauta mobiliąja programėle. Kaip tarp StrainLists ir Apple, bet kokie kiti reikalavimai, nuostoliai, įsipareigojimai, žala, išlaidos ar išlaidos, susijusios su bet kokios garantijos nesilaikymu, bus išimtinai StrainLists atsakomybė.

(d) Jūs ir StrainLists pripažįstate, kad tarp StrainLists ir Apple Apple nėra atsakinga už bet kokių pretenzijų, susijusių su App Store Sourced mobiliąja programėle arba jūsų turima ir naudojama App Store Sourced mobiliąja programėle, nagrinėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijomis dėl atsakomybės už produktą; (ii) pretenzijomis, kad App Store Sourced mobilioji programėlė neatitinka taikytinų teisinių ar norminių reikalavimų; ir (iii) pretenzijomis, kylančiomis pagal vartotojų apsaugą ar panašius teisės aktus.

(e) jūs ir StrainLists pripažįstate, kad tuo atveju, jei trečioji šalis teigia, kad App Store Sourced Mobile App arba jūsų turėjimas ir naudojimas, kad App Store Sourced Mobile App pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, kaip tarp StrainLists ir Apple, StrainLists, o ne Apple, bus išimtinai atsakingas už tyrimą, gynybos, sureguliavimo ir įvykdymo bet tokio intelektinės nuosavybės pažeidimo reikalavimo, kiek reikalaujama pagal sąlygas.

(f) jūs ir StrainLists pripažįstate ir sutinkate, kad Apple ir Apple dukterinės įmonės yra trečiosios šalys, gavusios sutartį, susijusią su jūsų App Store Sourced Mobile App Licencija, ir kad, Jums sutikus su Sutarties sąlygomis, Apple turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) vykdyti Sutartį, susijusią su jūsų App Store Sourced Mobile App Licencija, prieš jus kaip trečiosios šalies naudos gavėją.

(g) Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas, arba kurią JAV vyriausybė paskyrė "teroristus remiančia" šalimi; ir (ii) nesate įtrauktas į jokią JAV Vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

(h) neribodami jokių kitų sąlygų, naudodamiesi App Store gauta mobiliąja programėle, privalote laikytis visų taikomų trečiųjų šalių Sutarties sąlygų.

14.5 įvairūs. Ši sutartis sudaro visą sutartį tarp jūsų ir mūsų dėl svetainės ir paslaugų naudojimo. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti bet kokią teisę ar šios sutarties nuostatą negali veikti kaip tokios teisės ar nuostatos atsisakymas, taip pat joks vienas ar dalinis naudojimasis bet kokia teise ar įgaliojimais pagal šios Sutarties sąrašus netrukdo toliau naudotis šia ar bet kuria kita teise. Šios Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik patogumui ir neturi teisinio ar sutartinio poveikio. Žodis "įskaitant" reiškia " įskaitant be apribojimų."Jei kuri nors šios Sutarties nuostata dėl kokių nors priežasčių laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šios Sutarties nuostatos bus nepažeistos ir negaliojanti ar neįgyvendinama nuostatabus laikoma pakeista taip, kad ji būtų galiojanti ir vykdytina tiek, kiek leidžia įstatymai. Niekas, esantis čia, neturi būti suprantamas kaip darbo, partnerystės ar bendros įmonės santykių tarp jūsų ir StrainLists užmezgimas. Ši sutartis ir Jūsų teisės bei pareigos šioje sutartyje negali būti priskirtos, perduotos subrangovams, perduotos ar kitaip perduotos be išankstinio raštiško StrainLists sutikimo, o bet koks bandymas paskirti, subrangos sutartis, perduoti ar perduoti pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, bus niekinis ir negaliojantis. Šio Susitarimo sąlygos yra privalomos perėmėjams.

Naujausi Puslapiai

Rekomenduojami Štamai

Sveiki atvykę į StrainLists.com

Ar esate bent 21?

Prisijungdami prie šios svetainės, jūs sutinkate su naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika.